Ancient Coinage of Ionia

Airai
Chios
Ephesos
Erythrai
Herakleia
Klazomenai
Kolophon
Lebedos
Leukai
Magnesia
Miletos
Myus
Naulochos
Oinoe
Pedasa
Phokaia
Phygela
Priene
Samos
Smyrna
Teos
Uncertain